Saib a Symud

Yn Ysgol Brynsaron, rydym yn falch i ddweud ein bod wedi integreiddio ‘Saib a Symud’ i’n harfer dyddiol, sydd yn strategaeth ymlacio sydd wedi ei arloesi gan gwmni Cymreig ‘Gwylan’ . Mae’n galluogi ein disgyblion a’n staff i gymryd amser i adlewyrchu ac ymlacio yn ystod diwrnod prysur.

Dysgwch mwy ar y wefan yma:

https://gwylan.co.uk/pausepoints/