Gwybodaeth

Gobeithiwn eich bod yn gweld yr adran yma yn gymorth i ddeall sut y mae’r ysgol yn gweithredu, wedi ei strwythuro a’r polisïau sydd yn effeithio’r disgyblion a’u teuluoedd. Rydym yn credu ei fod yn bwysig ein bod ni’n hyblyg ond hefyd bod trefn, disgwyliadau uchel a chysondeb yn gymorth i’r disgyblion i deimlo’n ddiogel yn yr ysgol.

Os yr hoffech mwy o wybodaeth neu i drafod unrhyw fater, dewch i gael sgwrs!