Llywodraethwyr

Mrs Elen Evans – Pennaeth

Mrs Nia Stoaks – Cadeirydd (Cymuned)

Mr John Wigley  (Cymuned)

Mr Hugh Thomas  (Cymuned)

Mr Sion Mason-Evans  (Cymuned)

Mrs Nia James (Rhiant)

Mr Aled Eynon (Rhiant)

Mr Sion Owen (Athro)

Mr Glyndwr Lloyd (A.A.L)

Mr Emyr Wyn Jones (A.A.L)