Staff

Mrs E Evans – Pennaeth
Miss Ff T Jones – Athrawes Cyfnod Sylfaen / CADY

Mr Tomos Rogers –
Mrs L Scourfield – Athrawes CA2 (0.6)
Mrs Rh Jones – Athrawes CA2 (0.4)
Mrs E Griffiths-Thomas – Cynorthwywraig Dysgu
Miss N Davies – Cynorthwywraig Dysgu 1:1
Miss N Williams – Cynorthwywraig Dysgu 1:1
Mrs G Davies – Cynorthwywraig Dysgu
Mr I Evans – Athro Cerddoriaeth
Mrs E Jones – Ysgrifenyddes
Mrs A Edwards – Swyddog Cefnogi Ysgol
Mr A Evans – Gofalwr/Glanhawr
Miss G Rees – Cogyddes
Mrs A Evans – Goruchwylwraig Clwb Brecwast/Glanhawraig